Exploring language assessment and testing: language in action

Ký hiệu xếp giá
418.00287 G7952e
Dewey
418.00287
Xuất bản
2. - Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2021
Mô tả
290tr ; 23 cm
ISBN
9781138388789
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngoại ngữ; Ngôn ngữ; Dạy học; Kiểm tra
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Putting language assessment in its place; Purposes for assessment; The practice of language assessment; The qualities of effective assessment systems; Assessing receptive skills; Assessing productive and interactive skills; Multiplication and division: Trends in language assessment; Commentary on tasks.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002449  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14191