Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Ký hiệu xếp giá
005.73 N5765c 2022
Dewey
005.73
Xuất bản
Xuất bản lần thứ 4. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2022
Mô tả
367tr ; 24 cm
ISBN
9786043167863
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cấu trúc dữ liệu; Thuật toán
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các khái niệm cơ bản về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, thuật toán đệ quy, các cấu trúc dữ liệu cơ bản, cây, các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm, đồ thị và các thuật toán đồ thị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020726  Còn  Rỗi          
100020727  Còn  Rỗi          
100020728  Còn  Rỗi          
100020729  Còn  Rỗi          
100020730  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6331