Clear Speech from the Start

Ký hiệu xếp giá
421.52 Cl-S
Dewey
421.52
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
133tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENT 1. The alphabet and vowels 2. The two vowel rule 3. Syllables 4. The one vowel rule - Linking with N 5. Strong syllables - Linking with M 6. Weak syllables - Linking vowels 7. The most important word 8. Stop sounds T/D and continuing sound S/Z - Linking with T/D and S/Z 9. Final sounds D and L - Linking with L 10. Final sounds L and LD - Linking with all the stop sounds 11. Final sounds T/D and R - Linking with R 12. Continuing sound and stop sound + S/Z - Linking with S/Z 13. Numbers - Checking and correcting mistakes 14. Final sounds N,L,ND and LD - Linking with N, L, ND and LD 15. Final sounds S,TH and T - Linking with TH 16. Review Appendices
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000324  Còn  Rỗi          
100000325  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9030