Communication skills in pharmacy practice: a practical guide for students and practitioners

Ký hiệu xếp giá
615.1 B3686c
Dewey
615.1
Xuất bản
Seventh edition. - Wolters Kluwer, 2020
Mô tả
142tr ; 23 cm
ISBN
9781975105419
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Dược sĩ; Nhà thuốc; Giao tiếp; Bệnh nhân
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: patient-centered communication in pharmacy practice; principles and elements of interpersonal communication; nonverbal communication; barriers to communication; listening and empathic responding; assertiveness; interviewing and assessment; helping patients manage therapeutic regimens; medication safety and communication skills; strategic to meet specific needs; communicating with children about medicines; interprofessional collaboration and effective communication skills; digital communication in health care; ethical behavior when communicating with patients.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002447  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13072