Contrastive linguistics

Ký hiệu xếp giá
418 K241c
Dewey
418
Xuất bản
1. - Singapore: Springer, 2019
Mô tả
210tr ; 23 cm
ISBN
9789811346231
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngôn ngữ học; Ngôn ngữ học đối chiếu; Ngôn ngữ học ứng dụng; Biên dịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction; The principles and methods of comparing and contrasting languages; Phonetic and phonological contrastive analyses; Lexical contrastive analysis; Grammatical contrastive analysis; Textual contrastive analysis; Pragmatic contrastive analysis; References; Index.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002431  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9060