British culture: an introduction

Ký hiệu xếp giá
306.094109045 C5564b
Dewey
306.094109045
Xuất bản
Third edition. - London: Routledge, 2015
Mô tả
330tr ; 23 cm
ISBN
9780415810852
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn hóa; Vương quốc Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This third edition of British Culture is the complete introduction to culture and the arts in Britain today: The social and cultural context; Language in culture; Cyberculture; Newspapers, magazines and journalism; Literature; Theatre; Cinema; Television and radio; Art and architecture; Popular music and fashion; Sport; CulturalHeritage.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002437  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13523