English for academic purposes: a handbook for students

Ký hiệu xếp giá
428.24 G7382e 2018
Dewey
428.24
Xuất bản
1st. - St Albans: Critical Publishing, 2018
Mô tả
220tr ; 28 cm
ISBN
9781912508204
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Academic writing overview; Understanding the topic & planning; academic arguments; Structure: introductions; Structure: main body paragraphs; Structure: conclusions; Finding evidence; Reading techniques; Using others’ ideas; Referencing; Revision techniques; Proofreading.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002460  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2479