Intermediate English grammar for ESL learners

Ký hiệu xếp giá
428.24 T6934i 2019
Dewey
428.24
Xuất bản
Third edition. - New York: McGraw Hill Education, 2019
Mô tả
244tr ; 28 cm
ISBN
9781260453454
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Ngữ pháp; Bài tập
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contenst: The sentence; The verb phrase; The verb; The progressive tenses; The perfect tenses; Modal auxiliaries; The progressive form of modal auxiliaries; The auxiliary verb do; The passive voice; The passive form of modal auxiliaries; The stative passive; Past participles with get; Participial adjectives; Subject-verb agreement; Agreement with nouns; Using other; Gerunds; Conjunctions; Prepositions; Adjectives and adverbs; Filler subjects and impersonal subjects; Clauses; Punctuation; Capitalization, numbers, and italics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002464  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7465