How to teach writing

Ký hiệu xếp giá
428.24071 H2878h
Dewey
428.24071
Xuất bản
1st edition. - Harlow: Pearson Education Limited, 2004
Mô tả
154tr ; 25 cm
ISBN
9780582779983
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Dạy học; Viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Writing as a process; Describing written text; Writing in the language classroom; Nuts and bolts; Building the writing habit; 'Worked-on' writing; Responding, correcting, and guiding; Journal writing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002483  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1996