Great writing. 4, Great essays

Ký hiệu xếp giá
808.042 F671g 4 2020
Dewey
808.042
Xuất bản
Fifth edition. - Boston, Ma: National Geographic Learning, 2020
Mô tả
198tr ; 28 cm
ISBN
9780357021088 Student edition with online workbook
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Kỹ năng viết, ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Unit 1. Exploring the essay; Unit 2. Cause-effect essays; Unit 3. Comparison essays; Unit 4. Argument essays; Unit 5. Problem-solution essays; Unit 6. Reaction essays and exam questions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002469  Còn  Đang mượn  nv0000381  Trần Võ Thanh Tùng  23/02/2024 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 984