Great writing. 5, From great essays to research

Ký hiệu xếp giá
808.042 F671g 5
Dewey
808.042
Xuất bản
Fifth edition. - Boston, Ma: National Geographic Learning, 2020
Mô tả
226tr ; 28 cm
ISBN
9780357021095 Student edition with access
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Kỹ năng viết; Ngữ pháp; Tiểu luận
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Reviewing an essay; The writing process; Using original sources; Cause-effect essays; Comparison essays; Reaction essays; Argument essays; The research paper?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002452  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9410