A beginner's guide to targeted cancer treatments

Ký hiệu xếp giá
616.994061 V637a
Dewey
616.994061
Xuất bản
1st edition. - Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2018
Mô tả
343tr ; 25 cm
ISBN
9781119126799
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ung thư; Thuốc; Điều trị; Hóa trị
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: An introduction to cancer cell biology & genetics; Introducing targeted cancer treatments; Treatments that block proteins involved in cell communication; Drugs that target: angiogenesis, fusion proteins, PARP, hedgehog signalling and CDKs; Immunotherapy treatments; Progress in developing targeted treatments for common solid cancers; Targeted treatments for haematological cancer.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002427  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14124