A practical introduction to python programming

Ký hiệu xếp giá
005.133 H4689a
Dewey
005.133
Xuất bản
1st. - 2012
Mô tả
253tr ; 28 cm
ISBN
9798848271577
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngôn ngữ lập trình; Lập trình máy tính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: getting started, for loops, numbers, if statements, miscellaneous topics I, strings, lists, more with lists, while loops, miscellaneous topics II, dictionaries, text files, functions, object-oriented programming, GUI programming with tkinter, GUI programming II, GUI programming III, further graphical programming, miscellaneous topics III, useful modules, regular expressions, math, working with functions, the intertools and collections modules, exceptions.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002459  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13504