Essentials of business communication

Ký hiệu xếp giá
808.06665 G941e
Dewey
808.06665
Xuất bản
12th edition. - Boston, Ma: Cengage Learning, 2022
Mô tả
491tr ; 28 cm
ISBN
9780357714973
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh thương mại; Viết báo cáo; Giao tiếp kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Business communication in the information age; Workplace communication; Business reports and proposals — best practices; Professionalism, teamwork, meetings, and speaking skills; Employment communication.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5547