English pronunciation in use. Intermediate: Self-study and classroom use

Ký hiệu xếp giá
428.3 H235e 2017
Dewey
428.3
Xuất bản
Second edition. - Cambridge University Press, 2012
Mô tả
208tr ; 27 cm
ISBN
9781108403696
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Phát âm; Đàm thoại; Nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book, with over four hours of free downloadable audio, includes 60 units of explanations, examples, practice exercises and answers for intermediate level (B1-B2) learners of English. You will become confident with all areas of English pronunciation, including individual sounds, word stress, connected speech and intonation, and can practise with simple 'listen and repeat' activities, modelled with a British English accent. Inside the book is a code for the free audio, along with clear instructions for downloading from the cambridge.org website. Perfect for both self-study and classroom activities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002472  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13942