Longman academic writing series. 4, Essays: with essential online resources

Ký hiệu xếp giá
808.042 O825l 2016
Dewey
808.042
Xuất bản
Fifth edition. - Hoboken, N.J.: Pearson Education, 2016
Mô tả
344tr ; 28 cm
ISBN
9780134663319
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Viết luận; Ngữ pháp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Longman Academic Writing Series helps develop student writing from basic composition of sentences and paragraphs to academic essays and research papers. At each level, students are offered guidance in the complete writing process from prewriting to revision, and are provided with clear explanations, extensive practice, and consistent coverage of sentence mechanics and grammar.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002441  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5119