Payment methods and finance for international trade

Ký hiệu xếp giá
343.07 K494p
Dewey
343.07
Xuất bản
Singapore: Springer Singapore, 2021
Mô tả
224tr ; 24 cm
ISBN
9789811570414
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật quốc tế; Thương mại; Tài chính quốc tế
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction to international trade; International trade contracts; Documents for international trade; Overview of payment methods; Payment in advance; Open account; Documentary collection; Documentary credits; UCP and L/C examples; Other payment methods; Independent guarantee; Trade finance for international sale of Goods; Financing an overseas construction; Export credit insurance or guarantee.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002430  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6679