Headway. Intermediate. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 S676 2019
Dewey
428.24
Xuất bản
5th edition. - Oxford: Oxford University Press, 2019
Mô tả
160tr ; 28 cm
ISBN
9780194529150
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Sách học sinh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Headway 5th edition provides fresh, relevant English instruction needed for success today. The Student's Book provides all the language and skills students need to improve their English, with grammar, vocabulary, and skills work in every unit. New Online Practice is fully integrated with the course material, ensuring relevant and useful practice outside the classroom.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002501  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6576