American English File. 2

Ký hiệu xếp giá
427.973 A51238e 2019
Dewey
427.973
Xuất bản
Third edition. - Oxford: Oxford University Press, 2019
Mô tả
167tr ; 28 cm
ISBN
9780194906395
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, Anh Mỹ
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
How will American English File Third Edition get your students talking? The Student Book is packed full of interesting content to keep students of all levels talking. Online Practice gives students the opportunity to practice and develop their language skills or catch up on a class they have missed.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002502  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3557