Pharmaceutical marketing: a complete guide

Ký hiệu xếp giá
615.10688 P5362m 2021
Dewey
615.10688
Xuất bản
[K.đ.]: [Knxb], 2021
Mô tả
315tr ; 23 cm
ISBN
9781867433033
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thuốc; Dược phẩm; Tiếp thị
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Includes all the tools you need to an in-depth Pharmaceutical Marketing Self-Assessment. Featuring new and updated case-based questions, organized into seven core levels of Pharmaceutical Marketing maturity, this Self-Assessment will help you identify areas in which Pharmaceutical Marketing improvements can be made.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002429  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5612