Tourism management

Ký hiệu xếp giá
910.68 P1335t 2019
Dewey
910.68
Xuất bản
Sixth edition. - New York: Routledge, 2019
Mô tả
509tr ; 24 cm
ISBN
9781138391161
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Du lịch; Quản lý
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Tourism today: Why is it a global phenomenon embracing all our lives? -- Tourism: Its origins, growth and future -- Demand: Why do people engage in tourism? -- Transporting the tourist, I: Surface transport -- Transporting the tourist, II: The aviation sector -- Accommodation and hospitality services -- Tour operating and travel retailing -- Visitor attractions and events -- The management of tourism -- The public sector and tourism -- Managing the visitor and their impacts -- The future of tourism: Post tourism?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001232  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10962