Tourism information technology

Ký hiệu xếp giá
910.285 B457t 2019
Dewey
910.285
Xuất bản
3rd edition. - Boston, Ma: CAB International, 2019
Mô tả
xxvi, 368tr ; 25 cm
ISBN
9781786393432
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Du lịch; Công nghệ thông tin
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Examines IT applications in all sectors, including airlines, travel intermediaries, accommodation, food service, destinations, attraction, events and entertainment. Organised around the stages of the visitor journey, the book reviews how tourists are using technologies to support decision-making before and during their trip.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001228  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3609