Công nghệ sản xuất chè, cà phê & ca cao

Ký hiệu xếp giá
663.9 N5767c 2010
Dewey
663.9
Xuất bản
H.: Lao động, 2010
Mô tả
269tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Công nghệ chế biến; Công nghệ sản xuất; Chè; Cà phê; Ca cao; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp những vấn đề cơ bản về nguyên liệu, quá trình chế biến cũng như công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100020982  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8342