Cậu bé học việc và Thầy Trừ Tà. Ph.2, Lời nguyền của Quỷ Độc

Ký hiệu xếp giá
823 D3374c 2
Dewey
823
Xuất bản
In tái bản lần 1. - H.: Thời đại, 2013
Mô tả
332tr ; 21 cm
ISBN
8936046241041
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn học thiếu nhi; Anh; Tiểu thuyết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Công việc của Thầy Trừ Tà và người học việc của ông, Thomas Ward, là bảo vệ Hạt khỏi thế lực bóng tối. Họ cùng nhau loại bỏ phù thủy, hồn ma, và các ông kẹ ra khỏi Hạt. Nhưng giờ có một vài việc chưa được giải quyết ở Priestown. Ở sâu bên dưới các hầm mộ của nhà thờ ẩn nấp một sinh vật mà Thầy Trừ Tà sẽ không bao giờ đánh bại được; một thế lực độc ác đến nỗi toàn bộ Hạt đang gặp nguy hiểm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021050  Còn  Rỗi          
100021051  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7327