PDCA - Công cụ lập kế hoạch hiệu quả: ứng dụng chu trình quản lý và cải tiến liên tục chất lượng công việc

Ký hiệu xếp giá
658.401 K239p
Dewey
658.401
Xuất bản
H.: Công thương; 1980 Books, 2022
Mô tả
287tr ; 19 cm
ISBN
9786043624045
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Quản lí; Doanh nghiệp; Lập kế hoạch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về chu trình PDCA, bao gồm bốn bước: Plan (lập kế hoạch), Do (thực hiện), Check (xác minh) và Action (điều chỉnh) giúp bạn nắm vững các kiến thức và áp dụng để đưa doanh nghiệp và đời sống cá nhân của bạn phát triển vượt bậc một cách nhanh chóng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021158  Còn  Rỗi          
100021159  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3890