Thuế và kế toán thuế 2022: áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
657.46 P534t 2022
Dewey
657.46
Xuất bản
H.: Tài chính, 2022
Mô tả
583tr ; 24 cm
ISBN
9786047933426
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thuế; Kế toán thuế; Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiệu thụ đặc biệt; thuế xuất nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021162  Còn  Rỗi          
100021163  Còn  Rỗi          
300001269  Còn  Rỗi          
300001270  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3906