Quản trị logistics và chuỗi cung ứng

Ký hiệu xếp giá
658.5 H1114q 2022
Dewey
658.5
Xuất bản
H.: Tài chính, 2022
Mô tả
508tr ; 24 cm
ISBN
9786047933433
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Quản trị; Logistics; Chuỗi cung ứng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về quản trị logistics và chuỗi cung ứng; quản trị mua hàng trong logistics và chuỗi cung ứng; quản trị kho hàng và tồn kho; quản trị vận tải trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; hệ thống thông tin trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng; tổ chức kiển soát hiệu quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021164  Còn  Rỗi          
100021165  Còn  Rỗi          
300001253  Còn  Rỗi          
300001254  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3874