Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân: phương pháp 9 bước để đạt được tự do tài chính

Ký hiệu xếp giá
332.02401 R655k 2023
Dewey
332.02401
Xuất bản
H.: Hồng Đức, 2023
Mô tả
438tr ; 21 cm
ISBN
9786043895797
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Lập kế hoạch; Tài chính cá nhân; Quản lí
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu 9 phương pháp cốt lõi để đạt được tự do tài chính cá nhân, đề cao tính ứng dụng đối với mỗi hoàn cảnh khác biệt nhằm giúp các cá nhân thực hiện độc lập tài chính để tận hưởng cuộc sống theo đúng cách mình mong muốn: Tiết kiệm đúng cách, chi tiêu hiệu quả, đầu tư thông minh, tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự do theo đuổi đam mê...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021172  Còn  Rỗi          
100021173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6831