Cẩm nang pháp luật dành cho doanh nghiệp: tiền lương - bảo hiểm - thuế - các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ - hóa đơn, chứng từ, thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
346.59707 T1641c 2019
Dewey
346.59707
Xuất bản
H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả
415tr ; 27 cm
ISBN
9786048960605
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Cẩm nang; Doanh nghiệp
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày kiến thức về thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp; những quy định về góp vốn, đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công đoàn; thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021177  Còn  Rỗi          
100021290  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10919