Pháp luật đại cương: dùng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Ký hiệu xếp giá
340.071 L5544p 2023
Dewey
340.071
Xuất bản
Xuất bản lần thứ 20, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả
479tr ; 21 cm
ISBN
9786045784686
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Việt Nam; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật; Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa; các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam; Luật hiến pháp Việt Nam; Luật hành chính Việt Nam; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật lao động và bảo hiểm xã hội; Pháp luật kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021178  Còn  Rỗi          
100021179  Còn  Rỗi          
100021180  Còn  Rỗi          
100021181  Còn  Rỗi          
100021182  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6729