Tập bài giảng Luật môi trường

Ký hiệu xếp giá
344.597046 P534t 2023
Dewey
344.597046
Xuất bản
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả
260tr ; 24 cm
ISBN
9786045786987
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Luật Môi trường; Việt Nam; Bài giảng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về môi trường và Luật Môi trường; pháp luật về đánh giá môi trường; pháp luật về quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; pháp luật về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hoá; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường; luật quốc tế về môi trường.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021185  Còn  Rỗi          
100021186  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7546