Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015: bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XIX: Các tội phạm về môi trường

Ký hiệu xếp giá
345.59703 D584b 2023
Dewey
345.59703
Xuất bản
1. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2021
Mô tả
451tr ; 24 cm
ISBN
9786048078157
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Bộ luật Hình sự; Tội phạm; Bình luận; Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật hình sự khi xét xử các tội phạm về môi trường: tội gây ô nhiễm môi trường; tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại; vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021225  Còn  Rỗi          
100021226  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 486