Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015: bình luận chuyên sâu. P.2, Các tội phạm. Chương XVIII - Mục I: Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại

Ký hiệu xếp giá
345.59703 D584b 2021
Dewey
345.59703
Xuất bản
H.: Thông tin và Truyền thông, 2021
Mô tả
451tr ; 24 cm
ISBN
9786048068530
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Bộ luật Hình sự; Bình luận; Việt Nam
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bình luận chuyên sâu về dấu hiệu cấu thành các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời nêu ra một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng cần tiếp tục hoàn thiện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001165  Còn  Rỗi          
300001166  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5721