Luật kinh tế: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
343.07 L9268k 2023
Dewey
343.07
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. - H.: Tư Pháp, 2023
Mô tả
830tr ; 24 cm
ISBN
9786048126261
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật kinh tế
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh và hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021301  Còn  Rỗi          
100021302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5860