Microsoft Office Word 2016: nội dung đào tạo tương thích kỳ thi MOS (Microsoft Office Specialist)

Ký hiệu xếp giá
005.52 M6267o 2020
Dewey
005.52
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả
219tr ; 28 cm
ISBN
9786045845479
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tin học; Phần mềm Microsoft Word
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu kiến thức về các chương trình ứng dụng và cách sử dụng của Microsoft Word, bài tập thực hành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021304  Còn  Đang mượn  nv0000576  Lê Thùy Trang  23/12/2023 
100021305  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5620