MIMS pharmacy VietNam 2022/2023: ấn phẩm khoa học định kỳ chuyên đề nhà thuốc thực hành

Ký hiệu xếp giá
610 M6629 2023
Dewey
610
Xuất bản
22nd edition 2022/2023. - Tp. Hồ Chí Minh: MIMS Pte Ltd., 2023
Mô tả
88tr ; 25 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, nhà thuốc, hướng dẫn sử dụng, Bệnh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Hướng dẫn sử dụng -- Thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan với nhà thuốc -- Các chủ đề sức khỏe thường gặp -- Hướng dẫn tra cứu nhanh -- Thông tin sản phẩm -- Danh mục công ty -- Mục lục theo tên biệt dược và tên hoạt chất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021309  Còn  Rỗi          
100021310  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5641