Thị trường tài chính & Quản trị rủi ro tài chính

Ký hiệu xếp giá
658.15 N5768t 2019
Dewey
658.15
Xuất bản
H.: Hồng Đức, 2019
Mô tả
884tr ; 24 cm
ISBN
9786048951580
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thị trường tài chính; Rủi ro tài chính; Quản trị rủi ro
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các kiến thức cơ bản về thị trường tài chính; Rủi ro tài chính và phái sinh tài chính; Quản trị rủi ro tín dụng; Quản trị rủi ro lãi suất; Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021313  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5661