Giáo trình Pháp luật kinh tế

Ký hiệu xếp giá
343.07 N5765g 2015
Dewey
343.07
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả
439tr ; 24 cm
ISBN
9786049279362
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Pháp luật; Luật kinh tế; Luật doanh nghiệp; Luật kinh doanh; Giáo trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Lý luận chung về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Quy chế pháp lý về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động doanh nghiệp, chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty, các hình thức tổ chức và chủ thể kinh doanh khác. Giới thiệu nội dung pháp luật hợp đồng kinh doanh, thương mại, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và vụ việc cạnh tranh, pháp luật về phá sản...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021314  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5602