Agile: phương pháp quản lý công việc hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
658.4063 D4112a
Dewey
658.4063
Xuất bản
H.: Thanh niên; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2023
Mô tả
483tr ; 21 cm
ISBN
9786043414592
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Đổi mới; Quản lý; Doanh nghiệp; Dự án
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Miêu tả các nguyên tắc quản lý Agile; khám phá ba mô hình quản lý mới: quy luật nhóm nhỏ, quy luật khách hàng và quy luật kết nối; khám phá các ràng buộc hoặc cạm bẫy chủ yếu khi tiến hành phương pháp quản lý Agile; timg hiểu các tiền lệ lịch sử trong hơn bốn thế kỷ qua để thay đổi mô hình trong quản lý và ý nghĩa lãnh đạo trong thời đại Agile.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021321  Còn  Rỗi          
100021322  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10932