Bài tập & bài giải tài chính quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.042 B152t 2020
Dewey
332.042
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2020
Mô tả
399tr ; 21 cm
ISBN
9786049468858
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tài chính quốc tế; Bài tập; Bài giải
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Hệ thống hoá các câu hỏi và bài tập về tài chính quốc tế, tỷ giá và chính sách tỷ giá và tài chính quốc tế phái sinh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001262  Còn  Rỗi          
300001263  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5717