Cryptography and network security: principles and practice

Ký hiệu xếp giá
005.82 S7828c
Dewey
005.82
Xuất bản
Eigth edition. - Harlow: Pearson Education Limited, 2023
Mô tả
832tr ;
ISBN
9781292437484
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Mạng máy tính; An ninh mạng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Stallings’ Cryptography and Network Security: Principles and Practice introduces students to the compelling and evolving field of cryptography and network security. In an age of viruses and hackers, electronic eavesdropping, and electronic fraud on a global scale, security is paramount. The purpose of this book is to provide a practical survey of both the principles and practice of cryptography and network security. The first part of the book explores the basic issues to be addressed by a network security capability and provides a tutorial and survey of cryptography and network security technology. The latter part of the book deals with the practice of network security, covering practical applications that have been implemented and are in use to provide network security.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002506  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5783