Video marketing for marketers: building trust, engagement, and conversion on the customer journey

Ký hiệu xếp giá
658.872 S2179v
Dewey
658.872
Xuất bản
[Austin, Texas]: Lioncrest Publishing, 2019
Mô tả
252tr ; 21 cm
ISBN
9781544505923
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Thương mại điện tử; Tiếp thị trên internet
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Adrian Sandmeier is here to help you kickstart your efforts with video and produce stellar work capable of closing deals. After assessing your situation and capabilities, you’ll learn how to match each step of the customer’s journey with the right type of video.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002514  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2279