Speak your mind. 2. Student's book + access to student’s app and digital workbook

Ký hiệu xếp giá
428.3 R7283s 2
Dewey
428.3
Xuất bản
London: Macmillan Education, 2020
Mô tả
159tr ; 30 cm
ISBN
9781380031181
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Nói
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Speak your mind is a new 6-level general English course that helps young adults to develop effective communication skills. It has a focus on speaking English in local and global scenarios and provides students with coping strategies designed to increase their confidence in a variety of situations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002516  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4356