Database system concepts

Ký hiệu xếp giá
005.74 S5824d
Dewey
005.74
Xuất bản
Seventh edition. - New York, NY: McGraw-Hill education, [2020]
Mô tả
xxviii, 1344tr ; 24 cm
ISBN
9781260084504
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cơ sở dữ liệu; Quản lý
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Presents the fundamental concepts of database management. This text is suitable for a first course in databases at the junior/senior undergraduate level or the first year graduate level.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002524  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15839