Total quality management (TQM): principles, methods, and applications

Ký hiệu xếp giá
658.4013 L9738t
Dewey
658.4013
Xuất bản
CRC Press, 2021
Mô tả
xxiv, 198tr ; 24 cm
ISBN
9780367512835
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Quản lý chất lượng toàn diện
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This textbook provides the understanding of all aspects of TQM and the implementation. This textbook covers all aspects of TQM, discusses quality systems in detail, highlights the importance of the needs of the customer, and presents the concept of Total Productive Maintenance (TPM).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002521  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8563