Báo cáo tài chính: lập, phân tích và quản trị rủi ro về thuế: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
657.3 T7721b 2022
Dewey
657.3
Xuất bản
H.: Tài chính, 2022
Mô tả
494tr ; 24 cm
ISBN
9786047933518
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Báo cáo tài chính; Phân tích; Sách chuyên khảo
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính; phân tích báo cáo tài chính, cấu trúc tài chính, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, khả năng tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp; quản trị rủi ro thuế và những vấn đề cần lưu ý khi thanh tra, kiểm tra thuế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021454  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14176