Nữ trí thức tiêu biểu của Đồng Nai trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ký hiệu xếp giá
305.4209597 N962t
Dewey
305.4209597
Xuất bản
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2021
Mô tả
331tr ; 24 cm
ISBN
9786043131659
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Điển hình tiên tiến; Nữ trí thức; Đồng Nai
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu 27 gương nữ trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh Đồng Nai trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, trong các cơ quan nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, trong các đơn vị sự nghiệp...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021462  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13917