Reflect 1: listening & speaking: student's book with online practice and student's ebook

Ký hiệu xếp giá
428.34 F421r 1
Dewey
428.34
Xuất bản
Boston, Ma: National Geographic Learning, 2022
Mô tả
144tr ; 27 cm
ISBN
9780357449172
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English; Listening; Speaking
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Develop confidence and academic skills for students at all levels. Reflect, a new six-level academic series, features relevant, global content to engage students while helping them acquire the academic language and skills they need to succeed. Specially-designed activities give students the opportunity to reflect on and connect ideas and language to their academic, work, and personal lives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002543  Còn  Rỗi          
200002544  Còn  Rỗi          
200002545  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5748