English for travel: Tiếng Anh vòng quanh thế giới

Ký hiệu xếp giá
428.2402491 N5767e 2018
Dewey
428.2402491
Xuất bản
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2018
Mô tả
299tr ; 19 cm
ISBN
9786048433901
Ngôn ngữ
Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh chuyên ngành; Du lịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng hợp những mẫu câu thông dụng và đoạn hội thoại chọn lọc cho những chủ đề như: du lịch, du học, bộc lộ tâm trạng...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001307  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13439