English for your customers: bán hàng tuyệt đỉnh, dịch vụ tuyệt vời

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 N5767e 2018
Dewey
428.2402465
Xuất bản
Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2018
Mô tả
391tr ; 19 cm
ISBN
9786048434212
Ngôn ngữ
Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Bán hàng; Tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng hợp những mẫu câu thông dụng và đoạn hội thoại chọn lọc trong các lĩnh vực kinh doanh, khách sạn, nhà hàng...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001308  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6764